आपला वाचक क्रमांक -

namo लेबलों वाले संदेश दिखाए जा रहे हैं. सभी संदेश दिखाएं
namo लेबलों वाले संदेश दिखाए जा रहे हैं. सभी संदेश दिखाएं

॥ तमसो मा ज्योतिर्गमय ॥

कारंजा जगमगले दिव्यांचे रोषणाईने  ॥ तमसो मा ज्योतिर्गमय ॥ हे प्रभू, हमे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो.  देवा, आम्हाला अंधारातून ...
Read More

Translate : हिंदी - ENGLISH - Other