Janta Borewells

Janta Borewells
Janta Borewells
pokara लेबलों वाले संदेश दिखाए जा रहे हैं. सभी संदेश दिखाएं
pokara लेबलों वाले संदेश दिखाए जा रहे हैं. सभी संदेश दिखाएं

‘पोकरा’ प्रकल्पांतर्गत कामांना गती द्यावी - जिल्हाधिकारी शण्मुगराजन एस. - जिल्ह्यातील १४९ गावांची नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पामध्ये निवड

  ‘पोकरा’ प्रकल्पांतर्गत कामांना गती द्यावी - जिल्हाधिकारी शण्मुगराजन एस. जिल्ह्यातील १४९ गावांची नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पामध्ये न...
Read More