pokara लेबलों वाले संदेश दिखाए जा रहे हैं. सभी संदेश दिखाएं
pokara लेबलों वाले संदेश दिखाए जा रहे हैं. सभी संदेश दिखाएं

‘पोकरा’ प्रकल्पांतर्गत कामांना गती द्यावी - जिल्हाधिकारी शण्मुगराजन एस. - जिल्ह्यातील १४९ गावांची नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पामध्ये निवड

  ‘पोकरा’ प्रकल्पांतर्गत कामांना गती द्यावी - जिल्हाधिकारी शण्मुगराजन एस. जिल्ह्यातील १४९ गावांची नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पामध्ये न...
Read More

Janta Borewells

Janta Borewells
Janta Borewells