Header Ads

Showing posts with label oxygen. Show all posts
Showing posts with label oxygen. Show all posts

वाशिम दि २१ - वाशिम जिल्ह्यात प्राणवायूचा साठा उपलब्ध - sufficient oxygen supply in washim district

4/21/2021 09:03:00 PM
वाशिम   जिल्ह्यात प्राणवायूचा साठा उपलब्ध वाशिम दि २१ - जिल्ह्यात सद्यस्थितीत ८ ड्युरा सिलेंडर व १२९ जम्बो सिलेंडर असा एकूण ३.५७ मेट्रिक टन ...Read More
Powered by Blogger.