Janta Borewells

Janta Borewells
Janta Borewells
mregs लेबलों वाले संदेश दिखाए जा रहे हैं. सभी संदेश दिखाएं
mregs लेबलों वाले संदेश दिखाए जा रहे हैं. सभी संदेश दिखाएं

कारंजा दि २१ - रोहयो मंत्री संदिपान भुमरे यांची कारंजा तालुक्याला भेट : तालुक्यातील ग्राम जानोरी येथील वृक्ष लागवड कामाची पाहणी - minister sandipan bhumare visit karanja

रोहयो मंत्री संदिपान भुमरे यांची कारंजा तालुक्याला भेट  तालुक्यातील ग्राम जानोरी येथील वृक्ष लागवड कामाची पाहणी कारंजा दि २१ -  रोजगार हमी य...
Read More