Janta Borewells

Janta Borewells
Janta Borewells
mahasamwad लेबलों वाले संदेश दिखाए जा रहे हैं. सभी संदेश दिखाएं
mahasamwad लेबलों वाले संदेश दिखाए जा रहे हैं. सभी संदेश दिखाएं

कोविडमुळे पालक गमावलेल्या अनाथ बालकांच्या असहायपणाचा फायदा घेणाऱ्या समाजकंटकांवर कठोर कारवाई – महिला व बालविकास विभागाचा इशारा Illegal adoption of children a crime by law

कोविडमुळे पालक गमावलेल्या अनाथ बालकांच्या असहायपणाचा फायदा घेणाऱ्या समाजकंटकांवर कठोर कारवाई – महिला व बालविकास विभागाचा इशारा मुलांना बेकाय...
Read More