Header Ads

Hanuman Aarti Lyrics in English - Aarti Kije Hanuman lala ki

Hanuman Aarti Lyrics in English - Aarti Kije Hanuman lala ki


Hanuman Aarti English Lyrics


Aarti kije Hanuman lala ki  
Dusht dalan Raghunath kala ki ||

Jake bal se Girivar kape  
Rog dhosh jake nikat na jhape |
Anjani putra maha baldhai  
Santan ke prabhu sada sahai ||

De bira Raghunath pathaye  
Lanka jari Siya sudhi laye |
Lanka so kot samudra si khai  
Jat pavansut bar na layi ||

Lanka jari asur sanghare  
Siyaramji ke kaaj savare |
Laxman murchit pade sakare  
Aani sanjeevan pran ubare ||

Paithi patal tori jam-kare  
Aahiravan ki bhuja ukhare |
Baye bhuja asur dal mare  
Dahine bhuja sant jan tare ||

Sur nar muni aarti utare  
Jai jai jai Hanuman uchare |
Kanchan thal kapoor lo chayi  
Aarti karat Anjani mai ||

Jo Hanuman ji ki aarti gavey  
Basi baykunth param pad pavey |
Lank Vidhwans kiyo Raghurai
Tulsidas swami Aarti Gayi ||

Aarti kije Hanuman lala ki  
Dusht dalan Raghunath kala ki ||


0------- Also Read -------0

Shri Hanuman Chalisa Lyrics in English


No comments

Powered by Blogger.