Header Ads

श्री शंकर महाराज यांची आरती : Shri Shankar Maharaj Aarti Lyrics

श्री शंकर महाराज यांची आरती : Shri Shankar Maharaj Aarti Lyrics


श्री सद्गुरु शंकर महाराज यांची आरती

Shri Shankar Maharaj Aarti Lyrics 


 आरती शंकर श्री गुरूंची ! 
करू या ज्ञानसागराची !! 

उजळल्या पंचप्राण ज्योती ! 
सहजचि ओवाळू आरती !
मिटवूनी क्षणिक नेत्र पाती ! 
हृदयी स्थितः झाली गुरुमूर्ती !
श्री गुरु दैवत श्रेष्ठ जनी ! 
जणू का भाविकास जननी !!
संस्कृती पाश, सहज करी नाश, 
मुक्त दासास !
करी कामधेनु आमुची ! 
करू या ज्ञानसागराची !! १!!

आरती शंकर श्री गुरूंची ! 
करू या ज्ञानसागराची !!

ध्यान हे रम्य मनोहर से ! 
ध्यान धृड जडले नयनिसे !
भक्त हृदयाकाशी विलसे ! 
तेज ब्रम्हांडी फाकतसे !
पितांबर शोभवित कटीला ! 
भक्त मालिका हृद पटला !!
भक्त जन तारी, नेई भवतीरी, 
पतित उद्धरी !
करू नित्य सेवा चरणांची ! 
करू या ज्ञानसागराची !! २ !!

आरती शंकर श्री गुरूंची ! 
करू या ज्ञानसागराची !!

लक्षी जग प्रचंड नीज नयनी !
लक्षी ब्रम्हांड हृद्य भुवनी !!
हरिहर विधी, दत्त त्रिगुणी !
आठवी नित्यभूवन सुमनी !!
दत्तमय असे योगिराणा !
ओम कारीचे तत्व जाणा !!
धारा दृढचरण, दास उद्धरण,
जनार्दन शरण !
आस पुरवावी दासांची !
करू या ज्ञानसागराची !! ३ !!

आरती शंकर श्री गुरूंची !
करू या ज्ञानसागराची !!

अनंत कोटी ब्रम्हांडनायक 
राजाधिराज योगीराज 
श्री सद्गुरु शंकर महाराज 
कि जय !!

No comments

Powered by Blogger.