Janta Borewells

Janta Borewells
Janta Borewells

कारंजा येथे १९ जून रोजी रोजगार मेळावा - Job Fair at Karanja on 19th June

कारंजा येथे १९ जून रोजी रोजगार मेळावा रोजगारासाठी इच्छुक उमेदवारांनी उपस्थित राहावे कौशल्य व उद्योजकता विकास केंद्राचे आवाहन  Job Fair at Ka...
Read More

साप्ताहिक जनता परिषद अंक - २२ वर्ष - ४४ दिनांक - १६ जून २०२२ Janta Parishad Edition : 22 Year : 44 Date : 16-06-2022

  साप्ताहिक जनता परिषद अंक - २२    वर्ष - ४४    दिनांक - १६  जून  २०२२    Weekly Janta Parishad    Edition : 22     Year : 44     Date : 16-...
Read More