Vardhapan Din

Vardhapan Din

आरटीई २५ टक्के प्रवेशाकरिता निवासी पुराव्यासाठी राष्ट्रीयकृत बँकेचे पासबुक देखील ग्राह्य - residential proof for RTE 25% admission

आरटीई २५ टक्के प्रवेशाकरिता निवासी पुराव्यासाठी  राष्ट्रीयकृत बँकेचे पासबुक देखील ग्राह्य  शिक्षण संचालनालयाची माहिती मुंबई, दि. 21- शैक्षणि...
Read More

वाशिम जिल्हयात फॅन्सी नंबरप्लेट आणि सायलेन्सर विरुध्द कारवाई : १६३ केसेस व ८५०००/-रूपये दंड वसुल : Action against fancy number plates and silencers in Washim district

फॅन्सी नंबरप्लेट आणि सायलेन्सर विरुध्द 3 दिवसाची विशेष मोहीम  163 केसेस व 85000/-रूपये दंड वसुल वाशिम दि २१ - मा.पोलीस अधिक्षक श्री बच्चन सि...
Read More

Janta Borewells

Janta Borewells
Janta Borewells